NISPA Dag logo

Programma NISPA-dag 2022

09.00 uur - Aankomst met koffie/thee, inschrijven

09.30 uur - Opening door directie/management NISPA
                     Boukje Dijkstra
                     Dagvoorzitter en directeur NISPA
                      
Marjan Verschuure en Indira Tendolkar
                     NISPA bestuursvoorzitter en afdelingshoofd psychiatrie Radboudumc

09.45 uur - Plenaire lezing
                     Prof.dr. Wim van den Brink
                     Emiritus hoogleraar verslaving

10.15 uur - Speedpresentaties van lopende projecten door NISPA medewerkers

11.15 uur - Pauze 

11.45 uur - Symposium Somatiek
                     De vele gezichten van thiaminedeficiëntie- dr. Klaas Arts 
                     Pijn / farmacologie - prof. dr. Marcel Bouvy
                      Interne geneeskunde en verslaving - prof. dr. André van der Ven

                     Symposium Co-morbiditeit
                       Kunnen voorgeschreven cannabinoiden cannabis vervangen? - dr. Albert Bartalla
                     Epidemiologie en behandelingsmogelijkheden bij stemmingsstoornissen en verslaving - prof. dr. Geert Dom
                     
Het meten van cognitieve stoornissen in de verslavingszorg - prof. dr. Roy Kessels

12.45 uur - Lunch

13.45 uur - Symposium Herstel
                       Wat maakt religie en zingeving tot een beschermende factor bij verslaving, of niet? - prof. dr. Hanneke Schaap
                     De nadruk op het sociale netwerk in het bio-psycho-sociaal model van middelengebruik, dr. Maartje Luijten

                     Herstel en ervaringsdeskundigheid
                    Symposium Ontwikkelingen in de verslavingszorg: van verslavingsgerichte EMDR naar GHB en LVB
                    dr. Wiebren Markus (Iriszorg), dr. Harmen Beurmanjer (N-K) en dr. Joanneke van der Nagel (Tactus)

14.45 uur - Posterpresentaties

15.15 uur - Pauze

15.45 uur - Oratie Arnt Schellekens

16.45 uur - Borrel

17.45 uur - Afsluiting